Skip to content

Předejděte havárii odpadního systému

Revize kanalizace je v dnešní době vzhledem k využití nejmodernějších technologií snadnou záležitostí, která Vás upozorní na případné závady a zamezí problémům. Potrubí monitorujeme pomocí kamery s otočnou hlavicí a zároveň zaznamenáváme na CD nebo DVD. Zvažte, zda je lepší předcházet haváriím a mít odpadové potrubí v pořádku než řešit nenadálé potíže s neodtékající vodou..

Zkontrolujte odpady

Naše firma provádí speciální práce kolem kanalizace, a to monitoring, revize, zkoušky těsnosti, za pomoci profesionálních kamer. Je lépe závadám předcházet než je následně řešit, čímž vznikají nemalé finanční náklady. Máte-li kolem domu stromy, může se stát,že si kořeny  najdou cestu a prorostou v oblasti spojení dovnitř a Vy zjistíte, že odpady nefungují. Naši specialisté problém najdou okamžitě.

3.3
03